MUSANDAM PENINSUA, SHAM FJORD 2 (KHOR ASH SHAM)

         
         
         
  SHAM SHAM   SHAM
         
   
    IRANIAN SMUGGLERS    
HOME MUSANDAM PENINSULA