AMMAN

  CITADEL     UMAYYAD PALACE

 UMAYYAD PALACE   TEMPLE OF HERCULES TEMPLE OF HERCULES TEMPLE OF HERCULES

 AMMAN AND ROMAN THEATRE  AMMAN AND ROMAN THEATRE   TEMPLE OF HERCULES  

         
HOME PAGE JORDAN