MÉRIDA 3, Noviembre 2007

ALCAZABA ALCAZABA PUENTE ROMANO   RÍO GUADIANA.
PUENTE ROMANO PUENTE ROMANO PUENTE ROMANO.

PUENTE DE LUSITANIA

ALCAZABA PUENTE DE LUSITANIA. SANTIAGO CALATRAVA
RÍO GUADIANA. PUENTE ROMANO PUENTE DE LUSITANIA. SANTIAGO CALATRAVA RÍO GUADIANA.

PUENTE DE LUSITANIA. SANTIAGO CALATRAVA

PUENTE ROMANO
PUENTE ROMANO PUENTE ROMANO      
HOME ESPAÑA EXTEMADURA BADAJOZ provincia MÉRIDA